Aktuellt

STAP

Härifrån till evigheten


Nyheter

FEBRUARI 2021

På grund av Coronan är alla återstående aktiviteter under våren  inställda!


I år blir årsmötet digitalt! Handlingar inklusive ett "färdigt" protokoll har sänds till alla medlemmar.


Styrelsen ser fram emot att kunna åreuppta träffarna med medlemmarna! Vi hoppas på VACCINET!


På styrelsemötet i september besutade styrelsen att årsavgiften för 2020 0ckså ska gälla för 2021. Dvs 150 kr för två år


Medlemsavgiften är oförändrad: 150 kr/år

Avgiften sätter du in på föreningens konto:

STAPs Plusgirokonto 481 35 93-3

OBS! Ange Medlemsavgift på talongen 


Vårsalongen 2018

och något från 2019

Ett gäng ölintresserade STAP:are färdigklädda för visning av Nynäs bryggeri

STAP

Aktuellt