Aktuellt

STAP

Aktuellt


Nyheter

April 2021

Nu händer det!

Äntligen kommer vi att träffas igen! Med reservation för restriktioner från regering och FHM.

Förhoppningsvis har alla medlemmar vaccinerats.

Vårsalongen, som blir sensommarsalong, kräftskiva och Olle Olsson står på programmet.

Nyheter

Mars 2021

Årsmötet succé trots Coronan!


Aldrig tidigare har så många engagerat sig i årsmötet. Över 30 deltagare!!

Den provisoriska lösningen med protokoll på nätet visade sig fungera. 

Den nygamla styrelsen har nu haft sitt första möte. Vi ser med tillförsikt fram emot sensommar och höst då vi hoppas kunna träffas igen. 

Styrelsen har så smått börjat planera några träffar. Vi återkommer när planerna är klara.


På styrelsemötet i september besutade styrelsen att årsavgiften för 2020 0ckså ska gälla för 2021. Dvs 150 kr för två år


Medlemsavgiften är oförändrad: 150 kr/år

Avgiften sätter du in på föreningens konto:

STAPs Plusgirokonto 481 35 93-3

OBS! Ange Medlemsavgift på talongen 


Vårsalongen 2018

och något från 2019

Ett gäng ölintresserade STAP:are färdigklädda för visning av Nynäs bryggeri