Aktuellt

STAP

Härifrån till evigheten


Nyheter sept 2020

På grund av Coronan är alla återstående aktiviteter under våren och hösten inställda!


På styrelsemötet i september besutade styrelsen att årsavgiften för 2020 0ckså ska gälla för 2021. Dvs 150 kr för två år


Styrelsen för 2020/21 ser ut så här:

Torsten Nilsson  ordförande.

Agneta Bäckelin och Eva Bel Mekki valdes in i styrelsen som förutom de nämnda tre nu består av Ausma Augstsprogis, Helena Ivanoff och Åke Hedbom.


Medlemsavgiften är oförändrad: 150 kr/år

Avgiften sätter du in på föreningens konto:

STAPs Plusgirokonto 481 35 93-3

OBS! Ange Medlemsavgift på talongen 


Vårsalongen 2018

och något från 2019

Ett gäng ölintresserade STAP:are färdigklädda för visning av Nynäs bryggeri

STAP

Aktuellt