Våren 2019

Tisdag 22 januar kl 14.00

 

Visning av nationalmuséum

Följ med på en tur genom Nationalmuseum med fokus på arkitekturen, rummens nya funktioner och mötet mellan den gamla 1800-talsbyggnaden, ny teknik och nya formmässiga inslag.

 

Visningens längd: cirka 60 minuter

Antal deltagare: max 25

När:Tisdag 22 januari 2019 kl 14.00

Kostnad: 90 kr för medlem och 110 för medföljande, sätts in på STAPs Plusgirokonto 481 35 93-3.

Anmälan:till Åke Hedbom senast 15 januari. akehedbom@gmail.com    

tfn 0723 12 42 00


Onsdag 13 mars kl 16.00

 

STAP:s årsmöte

 

Sedvanliga årsmötesfrågor

Viss förtäring kommer att bjudas

Stadgeenlig kallelse kommer under våren!

 

13 mars kl 16.00

Lokal: Åsögatan 79, Södermalm, OBS ingång i hörnet!

Anmälan till Kerstin Andersson senast 6 mars

andersson.kerstin.e@gmail.com

tfn 073 431 12 66

Onsdag 6 februari kl 14.00

 

Bowling

Dags igen för STAP-mästerskapen i den ädla sporten Bowling. Vi spelar och tar en bit mat och nåt att dricka för att hylla segraren och svälja förtreten av att komma sist.

 

Vi håller som vanligt till på John Scott´s på Kungsgatan

När: 6 februari kl 14

Kostnad för spel: 0 kr för medlem och 50 kr för medföljande, 

sätts in på STAPs Plusgirokonto 481 35 93-3.

Anmälan:till Åke Hedbom akehedbom@gmail.com    

tfn 0723 12 42 00

 

Onsdag 20 februari kl 14.00

 

Vårsalongen

Dags igen för Vårsalongen på Liljevalchs!

Som vanligt guidar Göran Ståhle oss runt bland konstverken. Hur de ser ut? Ja, det vet vi först när juryn sagt sitt. Spännande, eller hur?  

 

Visningens länd: cirka 60 minuter.

Antal deltagare: max 30

När: Onsdagen den 20 februari kl 14.00

Kostnad: 90 kr för medlem och 110 för medföljande, sätts in på STAPs Plusgirokonto 481 35 93-3.

Anmälan:till Anita Österlund, senast 13 februari.

 anita-osterlund@telia.com 

tfn 070 816 01 33